Vrh CH

25.12.2023

Matka : Puffy Mystic Love

Otec : Joker Mystic Love

Chappie Infinity Luck 

Chewbacca Infinity Luck

Chopper Infinity Luck 

Chuppa Infinity Luck 

Chia Infinity Luck

Chilli Infinity Luck